Sai phạm hàng loạt ở mỏ khai thác đá: Phạt xong vẫn tái phạm

Hầu hết các đơn vị đều vi phạm về khai thác đá sai thiết kế đã được phê duyệt.
Hầu hết các đơn vị đều vi phạm về khai thác đá sai thiết kế đã được phê duyệt.
Hầu hết các đơn vị đều vi phạm về khai thác đá sai thiết kế đã được phê duyệt.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top