CÀ MAU - BẠC LIÊU:

Rừng đối mặt với nguy cơ cháy cấp cao nhất