Rơm rạ sau mùa gặt: Người dân cần giải pháp lâu dài, vì "không đốt thì vứt đi đâu"

Người dân lựa chọn đốt rơm rạ sau mỗi vụ gặt để tiết kiệm. Ảnh: Tô Thế
Người dân lựa chọn đốt rơm rạ sau mỗi vụ gặt để tiết kiệm. Ảnh: Tô Thế
Người dân lựa chọn đốt rơm rạ sau mỗi vụ gặt để tiết kiệm. Ảnh: Tô Thế
Lên top