Rác thải Sóc Sơn: Hà Nội hỗ trợ chính sách tạm cư 6 tháng cho người dân

Các xe chở rác di chuyển vào bên trong Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn. Ảnh: LĐO
Các xe chở rác di chuyển vào bên trong Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn. Ảnh: LĐO
Các xe chở rác di chuyển vào bên trong Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn. Ảnh: LĐO
Lên top