Ra mắt cuốn sách - bộ tư liệu hoàn thiện nhất về "Các loài chim Việt Nam"

Khu hệ chim Việt Nam phong phú và đa dạng với tổng số 916 loài. Ảnh: PV
Khu hệ chim Việt Nam phong phú và đa dạng với tổng số 916 loài. Ảnh: PV
Khu hệ chim Việt Nam phong phú và đa dạng với tổng số 916 loài. Ảnh: PV
Lên top