Quy hoạch sông Hồng chậm, Sở Quy hoạch Kiến trúc giải trình ra sao?

Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc giải trình sáng 5.12.
Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc giải trình sáng 5.12.
Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc giải trình sáng 5.12.
Lên top