Quốc hội chính thức thông qua Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng đã đọc báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường trình Quốc hội thông qua. Ảnh: TTBC
Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng đã đọc báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường trình Quốc hội thông qua. Ảnh: TTBC
Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng đã đọc báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường trình Quốc hội thông qua. Ảnh: TTBC
Lên top