Quây phao thấm, gom dầu tràn sau sự cố vỡ đầu nối ống dẫn

Lên top