Quảng Trị: Địa phương kiến nghị đưa đường ống xả thải ra khỏi đồng ruộng

Địa điểm kênh tiêu nội đồng ở xã Hải Thọ đặt ống xả thải của Cty dệt nhuộm. Ảnh: Hưng Thơ.
Địa điểm kênh tiêu nội đồng ở xã Hải Thọ đặt ống xả thải của Cty dệt nhuộm. Ảnh: Hưng Thơ.