Quảng Ninh: Thả cá thể rùa quý hiếm về biển

Công an và các cơ quan chức năng tiến hành thả rùa biển về môi trường tự nhiên. Ảnh: CAQN
Công an và các cơ quan chức năng tiến hành thả rùa biển về môi trường tự nhiên. Ảnh: CAQN
Công an và các cơ quan chức năng tiến hành thả rùa biển về môi trường tự nhiên. Ảnh: CAQN
Lên top