Quảng Ngãi: Hoang mang vì hàng trăm giếng nước nhiễm mặn bất thường

Hàng trăm giếng nước bất ngờ nhiễm mặn đã khiến người dân hoang mang, lo lắng. Ảnh: Hà Phương
Hàng trăm giếng nước bất ngờ nhiễm mặn đã khiến người dân hoang mang, lo lắng. Ảnh: Hà Phương
Hàng trăm giếng nước bất ngờ nhiễm mặn đã khiến người dân hoang mang, lo lắng. Ảnh: Hà Phương
Lên top