Quảng Ngãi di dời nhà máy rác sau khi xử lý hết 22.500 m3 rác tồn

Lên top