Quang Nam: Tước giấy phép kinh doanh cơ sở sản xuất mỡ gây ô nhiễm

Tước giấy phép kinh doanh đối với cơ sở sản xuất mỡ của ông Nguyễn Văn Đông. Ảnh: Thanh Chung
Tước giấy phép kinh doanh đối với cơ sở sản xuất mỡ của ông Nguyễn Văn Đông. Ảnh: Thanh Chung
Tước giấy phép kinh doanh đối với cơ sở sản xuất mỡ của ông Nguyễn Văn Đông. Ảnh: Thanh Chung
Lên top