Quảng Nam, Đà Nẵng: Ruộng khô, đô thị “khát”

Hàng trăm ha ruộng lúa tại Quảng Nam bị bỏ hoang cho bò ăn vì thiếu nước canh tác. Ảnh: TC
Hàng trăm ha ruộng lúa tại Quảng Nam bị bỏ hoang cho bò ăn vì thiếu nước canh tác. Ảnh: TC
Hàng trăm ha ruộng lúa tại Quảng Nam bị bỏ hoang cho bò ăn vì thiếu nước canh tác. Ảnh: TC
Lên top