Quảng Bình: Còn 3 tàu cá đang trên đường vào bờ

Phần lớn các tàu cá của ngư dân tại Quảng Bình đã vào nơi trú tránh an toàn. Ảnh: Lê Phi Long
Phần lớn các tàu cá của ngư dân tại Quảng Bình đã vào nơi trú tránh an toàn. Ảnh: Lê Phi Long