Quan trắc môi trường không khí: TP. Huế ít bụi, không khí rất trong lành

Huế liên tục có kết quả quan trắc không khí rất trong lành. Ảnh: P. Đạt.
Huế liên tục có kết quả quan trắc không khí rất trong lành. Ảnh: P. Đạt.
Huế liên tục có kết quả quan trắc không khí rất trong lành. Ảnh: P. Đạt.
Lên top