Quá tải rác thải, Trà Vinh gửi 30.000 tấn rác sang Cần Thơ xử lý

Lượng rác tập kết ùn ứ tại xung quanh khu vực Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tỉnh Trà Vinh ngày càng lớn, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Ảnh: P.V
Lượng rác tập kết ùn ứ tại xung quanh khu vực Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tỉnh Trà Vinh ngày càng lớn, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Ảnh: P.V
Lượng rác tập kết ùn ứ tại xung quanh khu vực Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tỉnh Trà Vinh ngày càng lớn, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Ảnh: P.V
Lên top