Phú Yên: Phạt nhà máy giấy xả nước thải gây ô nhiễm