Phòng tránh bão, hàng loạt cây xanh ở Đà Nẵng bị cắt "trụi"

Lên top