Phê bình Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh Bình Định

Hàng trăm lượt xe ben, xe tải ra vào khu vực núi Hóc Giản để khai thác đất. Ảnh: N.T
Hàng trăm lượt xe ben, xe tải ra vào khu vực núi Hóc Giản để khai thác đất. Ảnh: N.T
Hàng trăm lượt xe ben, xe tải ra vào khu vực núi Hóc Giản để khai thác đất. Ảnh: N.T

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top