Phát hiện ‘kho báu’ về đa dạng sinh học cần được bảo tồn tại Kon Tum

Chà vá chân xám tại vùng Kon Plông. Ảnh: FFI cung cấp
Chà vá chân xám tại vùng Kon Plông. Ảnh: FFI cung cấp
Chà vá chân xám tại vùng Kon Plông. Ảnh: FFI cung cấp
Lên top