Phát hiện đường hầm đào vàng trái phép giữa lõi rừng phòng hộ

Lán trại của các đối tượng vàng tặc gần các điểm khai thác vàng trái phép. Ảnh: CTV.
Lán trại của các đối tượng vàng tặc gần các điểm khai thác vàng trái phép. Ảnh: CTV.
Lán trại của các đối tượng vàng tặc gần các điểm khai thác vàng trái phép. Ảnh: CTV.
Lên top