Phát hiện cá heo bị thương ở biển Cù Lao Chàm

Nhóm cứu hộ sinh vật biển Đà Nẵng trong một lần cứu hộ cá heo dạt vào biển Đà Nẵng cũng sẽ là đơn vị cứu hộ cho cá heo đang bị thương ở Cù Lao Chàm. Ảnh: LC
Nhóm cứu hộ sinh vật biển Đà Nẵng trong một lần cứu hộ cá heo dạt vào biển Đà Nẵng cũng sẽ là đơn vị cứu hộ cho cá heo đang bị thương ở Cù Lao Chàm. Ảnh: LC
Nhóm cứu hộ sinh vật biển Đà Nẵng trong một lần cứu hộ cá heo dạt vào biển Đà Nẵng cũng sẽ là đơn vị cứu hộ cho cá heo đang bị thương ở Cù Lao Chàm. Ảnh: LC

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top