Phạt cá nhân và Cty xả nước thải vượt quy chuẩn cho phép ra môi trường

Một cống nước xả thải ở TP Đà Nẵng.
Một cống nước xả thải ở TP Đà Nẵng.
Một cống nước xả thải ở TP Đà Nẵng.
Lên top