Ô nhiễm vây quanh vịnh Cửa Lục: Vịnh Hạ Long sẽ rơi vào "nguy hiểm"

Cảng bốc rót xi măng, clinker, than giữa vịnh Cửa Lục của Nhà máy xi măng Thăng Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Cảng bốc rót xi măng, clinker, than giữa vịnh Cửa Lục của Nhà máy xi măng Thăng Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Cảng bốc rót xi măng, clinker, than giữa vịnh Cửa Lục của Nhà máy xi măng Thăng Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top