Ô nhiễm và phản cảm lò giết mổ gia súc ở Hội An

Lò giết mổ đã tồn tại hơn 30 năm nay ở Hội An đang gây nhiều hệ lụy, đặc biệt là ảnh hưởng đến du lịch.
Lò giết mổ đã tồn tại hơn 30 năm nay ở Hội An đang gây nhiều hệ lụy, đặc biệt là ảnh hưởng đến du lịch.
Lò giết mổ đã tồn tại hơn 30 năm nay ở Hội An đang gây nhiều hệ lụy, đặc biệt là ảnh hưởng đến du lịch.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top