Ô nhiễm mức rất xấu, Bộ TNMT khuyến cáo người dân đóng cửa sổ và cửa ra vào

Lên top