Ô nhiễm gia tăng, Hà Nội cần tái khởi động rửa đường bằng xe chuyên dụng

Xe hút bụi  Hà Nội nhập từ Đức về có giá trên 1 tỉ đồng nhưng lại gây bụi mù mịt. Ảnh: PV
Xe hút bụi Hà Nội nhập từ Đức về có giá trên 1 tỉ đồng nhưng lại gây bụi mù mịt. Ảnh: PV
Xe hút bụi Hà Nội nhập từ Đức về có giá trên 1 tỉ đồng nhưng lại gây bụi mù mịt. Ảnh: PV
Lên top