Nước nhiễm mặn gấp 8 lần, Đà Nẵng cắt nước diện rộng

Người dân Đà Nẵng phải mua nước đóng chai để dùng vì mất nước sinh hoạt. Ảnh: TT
Người dân Đà Nẵng phải mua nước đóng chai để dùng vì mất nước sinh hoạt. Ảnh: TT
Người dân Đà Nẵng phải mua nước đóng chai để dùng vì mất nước sinh hoạt. Ảnh: TT
Lên top