Nước đen ngòm chảy ra biển Quy Nhơn, nhà đầu tư giải thích do bùn non

Nước biển đen ngòm, có mùi hôi ở khu đất lấn biển Mũi Tấn. Ảnh: N.T
Nước biển đen ngòm, có mùi hôi ở khu đất lấn biển Mũi Tấn. Ảnh: N.T
Nước biển đen ngòm, có mùi hôi ở khu đất lấn biển Mũi Tấn. Ảnh: N.T
Lên top