Nước bị đổ dầu thải: Viwaco đề nghị khách hàng tự súc xả bể chứa

Đầu nguồn nước sông Đà bị đổ trộm dầu thải.
Đầu nguồn nước sông Đà bị đổ trộm dầu thải.
Đầu nguồn nước sông Đà bị đổ trộm dầu thải.
Lên top