Nồng độ bụi PM2.5 tăng, người dân nên hạn chế thể dục ngoài trời buổi sáng

Bụi mù mịt trên nhiều tuyến đường tại Hà Nội. Ảnh P.Đ
Bụi mù mịt trên nhiều tuyến đường tại Hà Nội. Ảnh P.Đ
Bụi mù mịt trên nhiều tuyến đường tại Hà Nội. Ảnh P.Đ
Lên top