Nơi nào ở Hà Nội ô nhiễm không khí nguy hiểm nhất sáng đầu tuần?

Sáng nay, nhiều khu vực ở Hà Nội có mức chỉ số chất lượng không khí AQI ở mức nguy hại cho sức khoẻ con người.
Sáng nay, nhiều khu vực ở Hà Nội có mức chỉ số chất lượng không khí AQI ở mức nguy hại cho sức khoẻ con người.
Sáng nay, nhiều khu vực ở Hà Nội có mức chỉ số chất lượng không khí AQI ở mức nguy hại cho sức khoẻ con người.
Lên top