Nơi nào ở Hà Nội có chất lượng không khí duy trì mức tốt suốt tháng 8?

Đánh giá chất lượng không khí theo chỉ số AQI ngày cho thấy, tại thủ đô Hà Nội trong tháng 8, chất lượng không khí chủ yếu ở mức tốt và trung bình. Ảnh: Nguyễn Hà
Đánh giá chất lượng không khí theo chỉ số AQI ngày cho thấy, tại thủ đô Hà Nội trong tháng 8, chất lượng không khí chủ yếu ở mức tốt và trung bình. Ảnh: Nguyễn Hà
Đánh giá chất lượng không khí theo chỉ số AQI ngày cho thấy, tại thủ đô Hà Nội trong tháng 8, chất lượng không khí chủ yếu ở mức tốt và trung bình. Ảnh: Nguyễn Hà
Lên top