Nỗ lực chống rác thải, lái đò kiêm “nhân viên phân loại rác”

Nhân viên lái đò tại Bến thuyền Tràng An vớt rác trên sông. Ảnh: Nguyễn Trường
Nhân viên lái đò tại Bến thuyền Tràng An vớt rác trên sông. Ảnh: Nguyễn Trường
Nhân viên lái đò tại Bến thuyền Tràng An vớt rác trên sông. Ảnh: Nguyễn Trường
Lên top