Những lò đốt than củi "vô hình" ở Quỳ Châu

Những lò đốt than này tồn tại nhiều năm nay nhưng vẫn chưa xử lý dứt điểm
Những lò đốt than này tồn tại nhiều năm nay nhưng vẫn chưa xử lý dứt điểm
Những lò đốt than này tồn tại nhiều năm nay nhưng vẫn chưa xử lý dứt điểm
Lên top