Những "cứu tinh" của sinh vật biển

Nhóm anh Lê Chiến dành thời gian từ 6-8 giờ dưới biển mỗi ngày. Ảnh: Sasa
Nhóm anh Lê Chiến dành thời gian từ 6-8 giờ dưới biển mỗi ngày. Ảnh: Sasa
Nhóm anh Lê Chiến dành thời gian từ 6-8 giờ dưới biển mỗi ngày. Ảnh: Sasa
Lên top