Nhiều khu vực ở Đà Nẵng thiếu nước sinh hoạt

Cty CP cấp nước Đà Nẵng bơm nước vào bồn chứa cho người dân sử dụng.
Cty CP cấp nước Đà Nẵng bơm nước vào bồn chứa cho người dân sử dụng.
Cty CP cấp nước Đà Nẵng bơm nước vào bồn chứa cho người dân sử dụng.
Lên top