Nhiều công trình Thủy điện ở Hà Giang: Vi phạm vẫn ngang nhiên hoạt động

Nhà máy thủy điện Nho Quế 3 dù đã vận hành từ năm 2012 với công suất 110MW (nhà máy có công suất lớn nhất tỉnh Hà Giang), nhưng vẫn chưa phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp. Ảnh: Tâm Am
Nhà máy thủy điện Nho Quế 3 dù đã vận hành từ năm 2012 với công suất 110MW (nhà máy có công suất lớn nhất tỉnh Hà Giang), nhưng vẫn chưa phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp. Ảnh: Tâm Am
Nhà máy thủy điện Nho Quế 3 dù đã vận hành từ năm 2012 với công suất 110MW (nhà máy có công suất lớn nhất tỉnh Hà Giang), nhưng vẫn chưa phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp. Ảnh: Tâm Am
Lên top