Nhân viên Amway Việt Nam làm sạch hơn 2.000m bãi biển và trồng 600 cây xanh