Nhân chứng vụ rò rỉ khí NH3: 'Nhiều người chảy máu, động vật chết la liệt'

Lợn gà nằm chết la liệt ở nhà anh Tài.
Lợn gà nằm chết la liệt ở nhà anh Tài.
Lợn gà nằm chết la liệt ở nhà anh Tài.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM