Nhà vườn chịu tác động kép hạn hán, xâm nhập mặn: “Sầu riêng, sầu chung”

Nhà vườn nhặt từng trái sầu riêng rụng trong vườn. Ảnh: thanh nguyên
Nhà vườn nhặt từng trái sầu riêng rụng trong vườn. Ảnh: thanh nguyên
Nhà vườn nhặt từng trái sầu riêng rụng trong vườn. Ảnh: thanh nguyên
Lên top