Thanh Hóa:

Nhà máy đường tràn hàng nghìn m3 mật mía, dân ngửi mùi hôi thối

Lên top