Nhà máy cồn ở Quảng Nam gây ô nhiễm: Chủ tịch tỉnh chỉ đạo "nóng"

Nhà máy cồn gây ô nhiễm khiến người dân dựng lều trước nhà máy. Ảnh: T.C
Nhà máy cồn gây ô nhiễm khiến người dân dựng lều trước nhà máy. Ảnh: T.C
Nhà máy cồn gây ô nhiễm khiến người dân dựng lều trước nhà máy. Ảnh: T.C
Lên top