Nhà máy cồn bốc mùi hôi thối ở Quảng Nam: Công bố kết quả phân tích

Nhà máy cồn bốc mùi hôi thối khiến người dân dựng lều túc trực trước nhà máy. Ảnh: Thanh Chung
Nhà máy cồn bốc mùi hôi thối khiến người dân dựng lều túc trực trước nhà máy. Ảnh: Thanh Chung
Nhà máy cồn bốc mùi hôi thối khiến người dân dựng lều túc trực trước nhà máy. Ảnh: Thanh Chung
Lên top