Nhà máy bột giấy VNT19 cam kết sẽ dừng hoạt động, nếu gây ô nhiễm

50 ha rừng dừa nước sắp bị phá bỏ để phục vụ Nhà máy bột giấy VNT19. Ảnh: T.H
50 ha rừng dừa nước sắp bị phá bỏ để phục vụ Nhà máy bột giấy VNT19. Ảnh: T.H
50 ha rừng dừa nước sắp bị phá bỏ để phục vụ Nhà máy bột giấy VNT19. Ảnh: T.H

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM