Nguồn nước sinh hoạt tại Hà Nội ô nhiễm: An ninh nguồn nước còn lỏng lẻo

Vết dầu thải bám vào khiến cỏ cháy xém. Ảnh: TTXVN
Vết dầu thải bám vào khiến cỏ cháy xém. Ảnh: TTXVN
Vết dầu thải bám vào khiến cỏ cháy xém. Ảnh: TTXVN
Lên top