Nguồn nước chính đổi mùi do làm đê, đảo du lịch kêu cứu

Đảo du lịch vốn thiếu nước nay nguồn nước lại bị ô nhiễm. Ảnh: Nguyễn Hùng
Đảo du lịch vốn thiếu nước nay nguồn nước lại bị ô nhiễm. Ảnh: Nguyễn Hùng
Đảo du lịch vốn thiếu nước nay nguồn nước lại bị ô nhiễm. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top