Người Hà Nội vẫn còn đốt hơn 15.000 bếp than tổ ong mỗi ngày

Do lợi ích kinh tế “siêu rẻ”, mộ bộ phận hộ gia đình, hộ kinh doanh vẫn “ưu ái” sử dụng bếp than tổ ong. Ảnh: Tùng Giang.
Do lợi ích kinh tế “siêu rẻ”, mộ bộ phận hộ gia đình, hộ kinh doanh vẫn “ưu ái” sử dụng bếp than tổ ong. Ảnh: Tùng Giang.
Do lợi ích kinh tế “siêu rẻ”, mộ bộ phận hộ gia đình, hộ kinh doanh vẫn “ưu ái” sử dụng bếp than tổ ong. Ảnh: Tùng Giang.
Lên top