330 tỉ đồng vốn ODA cho 10 nhà máy nước sạch nông thôn ở Quảng Ninh:

Người dân vẫn không mặn mà sử dụng

Nhà máy nước sạch nông thôn Hồng Thái Tây có vốn đầu tư 50 tỉ đồng từ nguồn vốn ODA. Ảnh: NGUYỄN HÙNG
Nhà máy nước sạch nông thôn Hồng Thái Tây có vốn đầu tư 50 tỉ đồng từ nguồn vốn ODA. Ảnh: NGUYỄN HÙNG
Nhà máy nước sạch nông thôn Hồng Thái Tây có vốn đầu tư 50 tỉ đồng từ nguồn vốn ODA. Ảnh: NGUYỄN HÙNG
Lên top